Domme Dingen in Walter De Buck

Lyrics Domme Dingen in Walter De Buck

Domme Dingen
Domme Dingen

Ik ben hier weer met een liedOver wat weet ge sebiet
En 't klinkt goed zoals ge ziet
Heel veel woorden zijn d'er niet
Dinge dinge ding ...

Zie dat ding, dat is komiek
Zowel bij d'ene als bij d'andere kliek
Den ene gemene, den ander chic
Ne framaçon of ne katholiek
Dinge dinge ding ...

Den ene spreekt over zijn god
En hij vindt al d'andere zot
En hij slaat den boel kapot
Als ge niet gelooft in zijn gebod
Dinge dinge ding ...

En ge moet tons niet afkomen
Mee een liedje of met een blomme
Want 't zit rap op uwe verdomme
En uw lied zal rap verstomme
Dinge dinge ding ...

Ne koning dreef het een beetje ver
Zijn naam was Dagobert
'k Zag hem komen al van ver
Met ne hele serieuze flair
Dinge dinge ding ...

Diene koning ging ne kier op stap
Zonder een broek al aan zijn gat
'k Zegge wat vieze toeren zijn dat
Z'n pietsje bloot hier in de stad
Dinge dinge ding ...

Maar er was niemand die iets zei
En iedereen knielde in een rij
Want de baas die kwam voorbij
En 't is toch de koning wat denkt egij
Dinge dinge ding ...

'k Was weeral den dwaze guit
Ja, 't schijnt de wereld die gaat vooruit
Den baas die deelt toch de lakens uit
De melk, de petatters en het fruit
Dinge dinge ding ...

Jezus kwam en hij sprak zo fel
Tegen al dat komediespel
Maar ze hadden hem rap al bij zijn vel
Want hij zei het veel te wel
Dinge dinge ding ...

Ze hingen hem tons aan een kruis
En iedereen ging gerust naar huis
Wat doet ge anders met zo een luis
Die overal boel maakt en gedruis
Dinge dinge ding ...

't Is pertans al lang geleen
En zegge dat we hier nog niet verder zijn
't Is gelijk in mijn refrein
Altijd weer domme ding ding
Dinge dinge ding ...

incorrect video?